1733
info@wachtposttienen.be(e-mail NIET gebruiken voor
aanvraag van huisbezoek)
Gilainstraat 116, 3300 Tienen

Openingsuren

De weekendwachtdienst begint om 19 uur vrijdagavond en eindigt om 8 uur maandagochtend. De wachtdienst op feestdagen begint om 19 uur de avond vóór de feestdag en eindigt om 8 uur de ochtend na de feestdag.